งานดูแลผู้สูงอายุ การกายภาพ

  • Home
  • งานดูแลผู้สูงอายุ การกายภาพ
Images
Images

ปฏิบัติงาน workshop งานดูแลผู้สูงอายุ การกายภาพ

หน้าที่โดยสังเขป

จัดส่งดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย การันตีคุณภาพพนักงานทุกคน ในราคาประหยัด พนักงานผ่านการฝึกอบรม ใส่ใจดูแลคนที่ท่านรัก มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ มารยาทดี

1. ดูแลสุขอนามัยความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุ
2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของที่นอน-ห้องนอน-ห้องน้ำซักรีดเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ
3. ดูแลด้านอาหาร-ทำอาหารป้อนยาหรือฟีตอาหารตามอาการของผู้สูงอายุ
4. ดูแลการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้น
5. ดูแลกิจกรรมบำบัดและนันทนาการในด้านการฝึกสมองและกล้ามเนื้อให้ใช้งานได้
6. ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันอย่างเช่นวัดไข้วัดความดันเป็นต้น
7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดและมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้สูงอายุ
8. ทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุเช่นพาผู้สูงอายุเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายรวมไปถึงการนวดผ่อนคลายเป็นต้น
9. ทำอาหารให้ผู้สูงอายุได้ ทั้งธรรมดาและปั่นตามสูตรที่โรงพยาบาลให้มาและพ่นยาหรือให้ออกซิเจนหรือฉีดอินซูลินให้ผู้สูงอายุ

หจก.เอบีเนอรสซิ่ง โฮมแคร์

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
และมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติ
และสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์

Tel : 091-7523453 , 090-9983656
Images

Copyright ©2022 AB Nursing Home Care. All Rights Reserved by Deesitedesign